Muusikoiden.net
06.10.2022
 

Etusivulle
ArtikkelitHakuOmat artikkelit
Palaute

03.11.2017: Guitar Craft – kitaransoittamisen ...


Guitar Craft kitaransoittamisen tie, osa 4
Erään kitaransoittamisen opettamisen ja oppimisen tavan etnografinen tarkastelu

SISÄLLYS

OSA 4
7. Pohdinta (suppea ja keskeneräinen)
Aineisto ja lähteet7. Pohdinta (suppea ja keskeneräinen)
Guitar Craft koulutukseen osallistuminen oli itselleni henkilökohtaisesti tärkeä ja kehittävä asia. Kurssi oli monipuolinen ja tähtäsi kokonaisvaltaiseen muusikkona ja ihmisenä kasvamiseen; näissä molemmissa riittää sarkaa pitkään. Jo pelkkä alkeiskurssi oli niin tiivis ja ladattu täyteen opittavaa ainesta, että pelkästään sen antia opiskellessa kuluisi helposti yksi elämä.

Osallistumiseni aikoihin joulukuussa 2009 Fripp esitti itse jäävänsä lähiaikoina pois koulutustehtävistä. Oli myös huhuja koko Guitar Craftin lopettamisesta. Tällä hetkellä huhut näyttävät toteutuneen, sillä Guitar Craftin internet-sivuilla on teksti: Guitar Craft has ceased to exist (GC). Frippin edistyneemmät oppilaat kuitenkin jatkavat kurssien järjestämistä. Opetusta annetaan kitarapiireissä (Guitar Circles) ja orkesterisoitto- sekä esiintymiskursseilla (OCG) Euroopassa sekä Latinalaisessa ja Pohjois-Amerikassa. (GC). Esimerkiksi Euroopassa olivat tarjolla johdantokurssi kitarapiiriin Lokakuussa 2012 (GCoE) sekä Huhtikuussa 2013 VI erityinen esiintymisprojekti, jolla johtajana toimi Fripp (OCG-VI-SPP). Käsittääkseni nykyisten koulutusten ero Guitar Craftiin on siinä, että enää ei järjestetä varsinaisia kursseja aloittelijoille, vaan kurssille hakijan tulee olla aiemmin osallistunut vähintään yhdelle Frippin johtamalle Guitar Craft tai Guitar Circle kurssille.

Vuoden 2009 loppuun mennessä Suomesta kursseilla oli käynyt itseni lisäksi yksi henkilö. Hän vaikutti Oulun seudulla ainakin vielä vuonna 2010, jolloin olin hänen kanssaan yhteydessä Facebookin välityksellä. Kenties aiempina vuosikymmeninä on ollut myös muita, mutta ainakaan Joulukuun 2009 kurssin pitkään Guitar Craftissa mukana olleet opettajat eivät puhuneet kenestäkään muista.

Jos joku on kiinnostunut Guitar Craft -kulttuurin sukupuolijakautumasta, niin voi kertoa että osallistumallani Joulukuun 2009 kurssilla ei alkeisryhmässä ollut ketään naista. Keskivaiheen ryhmässä naisia oli miesten lisäksi muutamia kappaleita. Eräs naisista, Mariana Scaravilli, toimi (ja toimii edelleen) Euroopan kitarapiirin (GCoE) sihteerinä. Molemmat Alexander-tekniikan opettajat olivat naisia; toinen oli kotoisin Yhdysvalloista ja toinen Saksasta.


Aineisto ja lähteet
[ACM] About the Center for Mindfulness. www.umassmed.edu/cfm/about/index.aspx. Luettu 30.10.2012.

[AMI] Association for Music and Imagery. The Bonny Method. http://ami-bonnymethod.org/the-bonny-method-2. Luettu 4.12.2012.

[BMGIM] BMGIM - Bonny Method Guided Imagery and Music Level I. http://www.ers.fi/page3/page3.html. Luettu 4.12.2012.

Ahonen, Heidi 1993. Musiikki. Sanaton kieli. Musiikkiterapian perusteet. Loimaan kirjapaino.

Arponen, A. 1999. Tapausselostus dysfasialapsen yksilömusiikkiterapiasta. Julkaisussa J. Erkkilä & K. Lehtonen (toim.) Musiikkiterapian monet kasvot. Suomen musiikkiterapiayhdistyksen 25-vuotisjuhlajulkaisu. Jyväskylä: Kopijyvä Oy. Ss. 8399.

Assagioli, R. 1965. Psychosynthesis: A Collection of Basic Writings. Penguin Books: New York.

[BB] Basam Books Oy 2009. Kirjailijat Kabat-Zinn, Jon. www.basambooks.com/kirjailija.php?id=48. Luettu 30.10.2012.

Bonny, H. & Savary, L. 1973. Music and your Mind. Harper and Row: New York.

Brahma-Stras. r-Bhya. With text, English rendering, Commments according to r-Bhya of r Rmnuja, and Index. 2003. Fifth Impression. Kääntänyt Swami Vireswarananda ja Swami Adidevananda. Advaita Ashrama: India, Kolkata.

[CGT] California Guitar Trio. www.cgt.com. Luettu 17.10.2012.

Cervone, Daniel & Pervin, Lawrence A. 2008. Personality. Theory and research. 10 painos. John Wiley & Sons: USA:

Claxton, Guy 2005. The Wayward Mind. An Intimate History of the Unconsciousness. Little, Brown: Great Britain.

[CSCE] Claymont Society for Continuous Education. www.claymontseminars.com. Luettu 17.10.2012.

[CwtA-Part1] Careful with that Axe. Robert Fripp The Craft of the Guitar Part 1. 1991. Ohjannut ja tuottanut Patrick Kelly. Cromwell Prductions. TVS. www.youtube.com/watch?v=skBJ4UazDaw. Luettu 18.10.2012.

[CwtA-Part4] Careful with that Axe. Robert Fripp The Craft of the Guitar Part 4. 1991. Ohjannut ja tuottanut Patrick Kelly. Cromwell Prductions. TVS. www.youtube.com/watch?v=K6Gn1V97KIQ&feature=endscreen&NR=1. Luettu 24.10.2012.

[CwtA-Part6] Careful with that Axe. Robert Fripp The Craft of the Guitar Part 6. 1991. Ohjannut ja tuottanut Patrick Kelly. Cromwell Prductions. TVS.www.youtube.com/watch?v=Z3kx_KsX6OY&feature=endscreen&NR=1. Luettu 24.10.2012.

Davis, R.G. 1917. Art and Anxiety. Teoksessa W. Philips (toim.) Art and Psychoanalysis (1957). Criterion: New York. Ss. 440453.

[DGM-S] Discipline Global Mobile Online Store. Guitar Craft. http://store.nexternal.com/dgm/guitar-craft-c134.aspx. Luettu 3.1.2013.

Diliberto, John 2006a. Zen & the Art of Fripp's Guitar. Artikkeli julkaistiin alunperin kesäkuun 1987 Electronic Musician:n numerossa. http://emusician.com/em_spotlight/fripp_guitar. Luettu 17.10.2012.

Diliberto, John 2006b. The Fripp Philosophy of Guitar Craft. www.emusician.com/features-interviews/0777/the-fripp-philosophy-of-guitar-craft/142078. Luettu 17.10.2012.

[GC] Guitar Craft. www.guitarcraft.com. Luettu 17.10.2012.

[GCoE] The Guitar Circle of Europe. www.guitarcircleofeurope.com/courses.html. Luettu 17.10.2012.

[GCG] Guitar Craft Guitars. www.guitarcraftguitars.com. Luettu 17.10.2012.

Freud, Sigmund 2010. Joukkopsykologia. Suom. Markus Lång. Alkukielinen ensipainos ilmestyi 1921. Moreeni. WS Bookwell Oy: Juva.

Haaparanta, Leila 2010. Filosofiset ongelmat ja filosofian paradoksaalisuus. Teoksessa Henrik Rydenfelt & Heikki A. Kovalainen (toim.) Mitä on filosofia? Gaudeamus. Helsinki University Press: Helsinki. Ss. 2130.

Hall, Calvin S. & Lindzey, Gardner 1978. Theories of personality. John Wiley & Sons: USA.

[HI] Helsingin psykoterapiainstituutti 2013. Mindfulness, stressin hallinta tietoisen ja hyväksyvän läsnäolon avulla. http://psykoterapiakoulutus.fi/teemaseminaarit-2/mindfulness-peruskurssi. Luettu 30.10.2012.

Hunter-Tilney, Ludovic 2012. The day the music died. Financial Times 3.8.2012. www.ft.com/cms/s/2/f588e100-d7ee-11e1-9980-00144feabdc0.html#axzz25cH32luq. Luettu 17.10.2012.

Hunter-Tilney, Ludovic 2010. The Humans, Scala, London. Financial Times 26.2.2010. www.ft.com/intl/cms/s/2/f50edf8a-2261-11df-a93d-00144feab49a.html#axzz29bicSxo3. Luettu 18.13.2012.

James, William 1961. The Varieties of Religious Experience. London: Collins.

[JGB] J.G. Bennet.net 2009. www.jgbennett.net. Luettu 18.10.2012.

Jones, E. 1981. The Life and Work of Sigmund Freud. (The Abridged Edition). Penguin Books: Harmondsworth.

Jung, C.G. 1985. Unia, ajatuksia, muistikuvia. Muistiin merkinnyt ja toimittanut Aniela Jaffé. Suom. Mirja Rutanen. WSOY: Juva.

Järvinen, Tomi 2009. Voimaantumisen (empowerment) arvioinnin haasteita. Ammattikasvatuksen aikakauskirja 11 (1). OKKA-säätiö. Ss. 817. www.okka-saatio.com/aikakauskirja/arkisto/2009-1/Ammatti09_Jarvinen8_17_2.pdf. Luettu 10.10.2012.

Järvinen, T. 2007. Empowerment A Challenge of Non-Governmental Organizations in Development Cooperation Partnerships. University of Tampere. Department of Education. Acta Universitatis Tamperensis 1244.

Kashyap, R.L. 2004. Veda, Upanishad & Tantra in Modern Context. r Aurobindo Kapli Sstry Institute of Vedic Culture: Bangalore.

Koen, Benjamin D.; Lloyd, Jacqueline; Barz, Gregory & Brummel-Smith, Karen (toim.) 2008. The Oxford Handbook of Medical Ethnomusicology. Oxford University Press: USA.

[LCG] The League of Crafty Guitarists. www.thelcg.net. Luettu 17.10.2012.

[LGA] Los Gauchos Alemanes. Shop. www.losgauchos.de/shop/shop.html. Luettu 3.1.2013.

Lehtonen, Kimmo & Juvonen, Antti 2009. Musiikkikoulutuksen pitkä tie taidemusiikin ylivallasta moniarvoisuuteen. Musiikkikasvatus-lehti (FJME) vol. 12 nr. 2. ????????.

Lehtonen, Kimmo 1998. Musiikki, kieli ja kommunikaatio. Mietteitä musiikista ja musiikkiterapiasta. Jyväskylän yliopiston musiikkitieteen laitoksen julkaisusarja A: tutkielmia ja raportteja 17. Kopi-jyvä Oy: Jyväskylä:

Leisiö, Timo 1988. Kansanmusiikintutkijan perussanastoa. Tampereen yliopiston Kansanperinteen laitos J 12. Tampereen yliopisto: Jäljennepalvelu.

Lilja-Viherlampi, Liisa-Maria 2007. Minunkin sisällä soi! musiikin ja sen parissa toimimisen terapeuttisia merkityksiä ja mahdollisuuksia musiikkikasvatuksessa. Turun ammattikorkeakoulun tutkimuksia 24: Turun kaupungin painatuspalvelukeskus.

Luoma, Matti 1994. Mystiikka ja filosofia idässä ja lännessä. Filosofisia tutkimuksia Tampereen yliopistosta Vol 52. Tampereen yliopisto jäljennepalvelu.

May, Rollo 1958. Existence a new Dimension in Psychology and Psychiatry. Basic Books, Inc.: New York.

Mead, G.H. 1972. Mind, Self and Society. 18. Painos. Teos on julkaistu ensimmäisen kerran 1934. The University of Illinois Press: Chigaco.

[MOT] Kielitoimiston sanakirja. http://mot.kielikone.fi. Luettu 10.10.2012.

Mulhern, Tom 1986. Robert Fripp. On the Discipline of Craft & Art. Guitar Player, January 1986 Vol. 20, No. 1, Issue 193. GPI Publications. USA. Ss. 88103.

Nettl, Bruno 2005. How Do You Get to Carnegie Hall? Teaching and Learning. 1. Painos julkaistu 1983. Teoksessa Bruno Nettl The Study of Ethnomusicology. Thirty-one Issues and Concepts. University of Illinois Press: USA.

Näreaho, Leo 2004. Mieli, aivot ja filosofia. Yliopistopaino: Helsinki.

[OCG-VI-SPP] The Orchestra Of Crafty Guitarists VI - Special Performance Project. Luettu 27.12.2012.

[OCG] The Orchestra of Crafty Guitarists. www.orchestraofcraftyguitarists.com. Luettu 14.11.2012.

[OV] Ovation guitars 2012. www.ovationguitars.com. Luettu 18.10.2012.

Pentland, John 1999. P.D. Ouspensky. Gurdjieff International Review. Winter 1998/1999 Issue, Vol. II No. 2. www.gurdjieff.org/pentland2.htm. Luettu 18.10.2012.

Peterson, Christopher 1988. Personality. Harcourt Brace Jovanovich, Publishers: USA.

Pihlström, Sami 2004. Solipsism. History, Critique, and Relevance. Acta Philosophica Tamperensia, vol. 3. Tampereen yliopistopaino: Juvenes Print Oy.

Raatikainen, Panu 2004. Ihmistieteet ja filosofia. Gaudeamus: Helsinki.

Raju, P.T. 1974. Intian filosofia. Suom. Juhani Pietiläinen. WSOY: Porvoo.

Revonsuo, Antti 2009. Neurotiede ja filosofia ajan hermolla. Teoksessa Veikko Launis (toim.) Neuroetiikan hyvä ja paha. UNIpress, Suomi: Suomi. Ss. 1340.

Rechardt, E. 1973. Musiikin elämys psykoanalyysin kannalta. Mielenterveys 13. Suomen mielenterveysseura: Helsinki. Ss. 4251.

[RF-D] Robert Fripp Documentary. www.youtube.com/watch?v=ucm6VOXfbjA&feature=related. Luettu 17.10.2012.

[RF-DGM] Robert Fripp. www.dgmlive.com/rf. Luettu 17.10.20.12.

[RF-FD] Robert Fripp Frippertronics Demonstration 79. www.youtube.com/watch?v=K8kcuqIqmIU. Luettu 17.10.2012.

[RF-SGCT] Robert Fripp Seven Guitar Craft Themes (Book). http://store.nexternal.com/dgm/robert-fripp---seven-guitar-craft-themes-book-p1274.aspx. Luettu 3.1.2013.

[RF-W] Robert Fripp. http://en.wikipedia.org/wiki/Robert_Fripp. Luettu 17.10.2012.

Saltzman, Michal de 1999. Gurdjieff, G.I. Gurdjieff International Review. Fall 1999 Issue, Vol. III No. 1. Artikkeli on alunperin julkaistu teoksessa Mircea Eliade (toim.) 1987 The Encyclopedia of Religion, 16 Volumes. New York: Macmillan. www.gurdjieff.org/index.en.htm. Luettu 18.10.2012.

Siitonen, Juha & Robinson, Heljä 2001. Pohdintaa voimaantumisesta. Teoksessa Järvisalo, L. (toim.) Muutoksen kautta kasvuun. Kotilo ry:n julkaisuja. RT-Print Oy: Pieksämäki. Ss. 6172.

Siitonen, Juha 1999. Voimaantumisteorian perusteiden hahmottelua. Oulun opettajankoulutuslaitos. Oulu University Library. Oulu. http://jultika.oulu.fi/Record/isbn951-42-5340-x. Luettu 13.11.2012.

Siivola, Markku 2004. Depersonalisaatio itsetuntemuksen pelottava taival. Psykoterapia 3/2004. S. 194202. Therapeia- yhdistyksen ja Therapeia-säätiön yhteisjulkaisu. Saatavilla myös osoitteesta: http://siivola.org/markku/omia/depersonalisaatio.html. Luettu 18.10.2012.

Summer, Lisa 1981. Guided Imagery and Music eith the Elderly. Music Therapy 1. Ss. 3943.

Swanson, Dave 2012. King Crimsons Robert Fripp Quits Music Business, Saying It Has Become An Exercise in Futility. http://ultimateclassicrock.com/king-crimson-robert-fripp-quits-music-business. Luettu 17.10.2012.

Tamm, Eric 1990a. Robert Fripp from crimson king to crafty master. www.progressiveears.com/frippbook/contents.htm. Luettu 17.10.2012.

Tamm, Eric 1990b. Chapter Ten: Guitar Craft. www.progressiveears.com/frippbook/ch10.htm. Luettu 17.10.2012.

Tamm, Eric. www.erictamm.com/books.html. Luettu 17.10.2012.

Tarvainen, Anne 2012. Laulajan ääni ja ilmaisu. Kehollinen lähestymistapa laulajan kuuntelemiseen, esimerkkinä Björk. Tampere University Press. Tampereen Yliopistopaino Oy: Tampere.

Tikkanen, Tiina 2013. Pysähdy ja hengitä. Opettaja 42/2012. Opetusalan järjestö- ja ammattilehti. Opetusalan ammattijärjestö OAJ ry: Helsinki. Ss. 2427.

Tervo, Jukka 1985. Musiikkiterapia nuoren kasvun tukena. Teoksessa Hägglund et al. (toim.) Suomen nuorisopsykiatrisen yhdistyksen vuosikirja. Jyväskylä: Gummerus.

Upanishads. The Thirteen Principal Upanishads. 2000. Translation by F. Max-Müller, revised by Suren Navlakha with an Introduction and Notes by Suren Navlakha. Wordsworth Classics of World Literature: UK.

Wilber, Ken 2000. Integral psychology. Consciousness, Spirit, Psychology, Therapy. Shambhalla Publications: USA.

Kirjoittanut toni.honkala 05.06.2014


Arvostelu

2,72,72,72,72,7    (19 arvostelijaa)
Kirjaudu sisään arvostellaksesi!


Kommentit

G-Raptor: Aivan huikea artikkeli aineistoluetteloineen. Kiitos!!!
petteri m: Hyvin, hyvin kiinnostavaa.
barclay: Ampukaa minua vaikka jalkaan ja vyörykööt paskamyrsky päälleni, mutta pakko antaa kriittistä palautetta. Äärimmäisen pitkäveteinen ja vaikeaselkoinen teksti. En edes ymmärtänyt että mistä tämä kertoo ja miten artikkeli liittyy kitaransoiton oppimiseen.
barclay: Jos jokaiselle kitaransoiton oppimisesta kiinnostuneelle lyötäisiin eteen "Kitaransoittamisen tie" artikkeli, niin kauankohan kiinnostus kestäisi? Väittäisin että kitaraa on helpompi oppia soittamaan kuin ymmärtämään tämän tekstin tarkoitusta.
barclay: Tietysti mulla voi olla jotain vikaa päässäkin luetunymmärtämisen suhteen, mutta en ole sitä vain aiemmin huomannut..
medsta: Hyvähyvä!
toni.honkala: barclay: Kiitos rakentavista kommenteista. Artikkeli ei ole suunnattu ihan aloittelijoille, joskin esim. itse osallistumallani Guitar Craft -kurssilla oli mukana aloittelija, joka nimenomaan halusi opiskella kitaraa Guitar Craft -tyyppisesti.
toni.honkala: barclay: Kitaransoittoa voi opiskella monella tavalla. Kitaraa voi soittaa monella tavalla. Onneksi. Soittamisessa, instrumentin "hallinnassa" ja muusikoksi kasvamisessa ylipäätään tuskin kukaan tulee koskaan valmiiksi.
Kaitsu_69: Harmi etten ehtinyt lukemaan kun oli niin monenmoista kommenttia. Voipi olla hyvä tai sitten ei, vähän niinkuin Rocksmith itselle...ei voisi vähempää kiinnostaa. Tai vaikkapa parijooga jollein helkutin uusioperheille, jonka vetäjät ovat käyneet kurssin...
Kaitsu_69: jossa opetellaan miten uusioperheissä sitä parisuhdetta rakennetaan...en voisi kuvitellakaan osallistuvani :D
Kaitsu_69: nimimerkillä "annetaanpa munan opettaa kana nussimaan"
Peteri: Mitä " tajusin " tästä.Kasva ihmisenä.Kitaran soitto ei ole maailman tärkein asia.Unohda nopeus kitaran soitossa.Keksi pyörä uudelleen?Mielenkiintoinen artikkeli.
Tuomo_: Tee kitaransoitosta uskonto ja lähde luostariin. Mulle riittää kolme sointua ja teknisesti vajaavainen ilmaisu antamaan iloa elämään.
rosberg: Naisia kappalemääräisesti? Ehkä voisi stilisoida.

Yhteensä 14 kommenttia. Lisää kommentti!

Artikkelit: Soittaminen

Tulostettava versio

Lähetä pikaviesti kirjoittajalle

 Copyright ©1999-2022, Muusikoiden Net ry. Kaikki oikeudet pidätetään.  
Käyttöehdot | Rekisteriseloste | Netiketti | Mediakortti